Cech dzisiaj

Lubelski Cech Optyków w listopadzie 2009 roku zmienił swoją siedzibę.

Nowy adres LCO to 20-111 Lublin, Rynek 2.

Numer telefonu nadal pozostaje ten sam 81 746 39 33.

Obecny skład Zarządu Cechu przedstawia się następująco :
Starszy Cechu – Artur Polar
Podstarszy Cechu – Andrzej Majsterek
Sekretarz – Zbigniew Przeździecki
Skarbnik – Bożena Stompor
Członkowie:
Bożena Kliza – Puszka
Marek Mazur
Robert Polak

Dla Państwa bardzo ważna jest informacja o składzie Cechowego Sądu Koleżeńskiego.

W skład Sądu wchodzą optycy z wieloletnim stażem będący rzeczoznawcami LCO, rozstrzygającymi reklamacje. Z reklamacją można zwrócić się zarówno do Biura Cechu jak też do osób wymienionych poniżej:

Maria Szulc – przewodnicząca, Lublin, ul.Biernackiego 1, tel. 81 747-33-06
Mariusz Laskowski, Łuków, ul. Ojców Pijarów 1, tel. 25 798-95-75
Beata Majsterek, Lublin, ul.Staszica 2, tel. 81 532-75-70

Podajemy Państwu nr konta, na które można wpłacać składki na Cech:

43 1930 1709 3001 0008 5371 0001

Od 1 kwietnia 2009 r. biuro Cechu prowadzi Pani Halina Domańska.