Historia Cechu

Lubelski Cech Optyków powstał w listopadzie 1998r. z inicjatywy optyków z województwa lubelskiego. Głównym celem działania cechu jest utrwalenie więzi środowiskowej wśród optyków. Zarząd Cechu reprezentuje zrzeszonych optyków w kontaktach z lokalnymi urzędami administracji państwowej, szczególnie w negocjacjach umów z Lubelską Kasą Chorych (obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia). Obecnie w Cechu zrzeszonych jest 53 członków.

Od momentu powstania Cech jest członkiem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej będącej ogólnopolską organizacją zawodową optyków zrzeszającą cechy optyczne z całej Polski. Cech nasz jest również członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

W skład pierwszego wyłonionego zarządu w dniu 12 listopada 1998 r. weszli:

Starszy Cechu – Jan Toporowski
Podstarszy Cechu – Zbigniew Koter
Skarbnik – Teresa Wiśniewska-Pasztak
Sekretarz – Artur Polar

Członkowie:

Eliza Puchacz
Anna Domańska
Andrzej Majsterek