Korzyści

Korzyści wynikające w wykonania okularów w zakładach zrzeszonych w Lubelskim Cechu Optyków:

Podstawowym kryterium przynależności do Cechu jest posiadanie właściwych umiejętności zawodowych oraz stosowanie w codziennej praktyce zasad „Kodeksu Etyczno-Zawodowego Optyków”. Kodeks ten obliguje członków Cechu do:

  • świadczenia usług na najwyższym poziomie,
  • korzystania z materiałów posiadających certyfikaty,
  • dbałości o ceny bez obniżania jakości,
  • ciągłego podwyższania wiedzy zawodowej.

Wchodząc do zakładu zrzeszonego w Cechu klient ma pewność, że w trakcie składania zamówienia oraz w trakcie jego realizacji będzie pod stałą opieką profesjonalistów. Do prawidłowego wykonania okularów, których jakość jest gwarantem bezpieczeństwa naszych oczu, niezbędna jest bowiem szeroka wiedza i doświadczenie optyka. Właściwie dopasowane oprawy, kąt nachylenia, precyzyjne ustawienie osi w szkłach cylindrycznych, centryczne ustawienie osi optycznych decydują o tym, czy okulary spełnią swoją funkcję. Bardzo ważny jest dobór oprawy do określonego rodzaju soczewek. Jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Niezadowolony klient zarówno z obsługi jak i wykonania okularów może złożyć reklamacje w biurze Cechu, która na pewno będzie rozpatrzona.

Szukajcie więc Państwo zakładów optycznych oznaczonych naklejką Lubelskiego Cechu Optyków.