Osiągnięcia Cechu

Lubelski Cech Optyków od samego powstania dążył do tego, aby w jego szeregach znaleźli się optycy z najwyższymi kwalifikacjami. Do Cechu należą optycy posiadający dyplom Mistrza w Zakresie Optyki Okularowej.

Cech organizował i w dalszym ciągu organizuje szkolenia w celu podnoszenia wśród optyków kwalifikacji zawodowych. Zapraszamy na wykłady i prezentacje wysokiej klasy specjalistów zarówno z dziedziny najnowszych soczewek okularowych jak i przedstawicieli firm produkujących wysokiej klasy sprzęt optyczny.

Cech zorganizował kursy i egzaminy mistrzowskie i czeladnicze.

Wyszliśmy z szeroką akcją informacyjną w mediach na temat szkodliwości dla wzroku okularów kupowanych na bazarach, w aptekach i supermarketach. Pamiętajmy, że są to niskiej jakości produkty, które nie uwzględniają rozstawu źrenic, różnowzroczności i stygmatyzmu. Okulary te są często przyczyną komplikacji i pogorszenia się wzroku w niedługim czasie.

Optyk uznawany jest jako wytwórca produktu medycznego, nakłada to na optyków dodatkowe wymagania.